Original products by designers from Amsterdam | Lots of gift inspiration | We ship worldwide! | NL=free shipping over €39.95

Privacybeleid en Cookies

Privacybeleid

 

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 

Locals (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de https://localsamsterdam.com/ website (de “service”).

 

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

 

We gebruiken uw gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de service, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via http://localsamsterdam.com/

 

Definities

 

Service

Service is de http://localsamsterdam.com/ website die wordt beheerd door Locals

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruikerssgegevens

Gebruikerssgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de service, hetzij uit de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen.

 

 

Data Controller

Data controller betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of in gemeenschap met andere personen) de doeleinden en de manier bepaalt waarop persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 

Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

 

Gegevensverwerker (of serviceprovider): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder.

We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

Gegevensonderwerp (of gebruiker)

 

Betrokkene is elke levende persoon die onze service gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

 

Informatie verzamelen en gebruiken

 

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

 

Typen verzamelde gegevens

 

Persoonlijke gegevens

 

Tijdens het gebruik van onze service, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (‘Persoonlijke gegevens’). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Adres, staat, provincie, postcode / plaats, stad

Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de link op te zeggen of de instructies op te volgen die worden verstrekt in elke e-mail die we verzenden.

 

Gebruikersgegevens

 

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de service wordt geopend en gebruikt (“Gebruikersgegevens”). Deze gebruikersgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

 

Tracking & Cookies Data

 

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.

 

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en analyseren.

 

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken.

 

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 

Sessie Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.

Voorkeur Cookies. We gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

Beveiligings cookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

 

Gebruik van gegevens

 

Locals gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 

-Om onze service te leveren en te onderhouden

-Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service

-Om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest

-Om klantenondersteuning te bieden

-Analyse of waardevolle informatie verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren

-Om toezicht te houden op het gebruik van onze service

-Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen

-Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

 

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de rechtsgrondslag van Locals voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die wordt beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

 

Locals kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

 

-We een contract met u moeten afsluiten

-U hebt ons toestemming gegeven om dit te doen

-De verwerking is in onze legitieme belangen en het wordt niet overschreven door uw rechten

-Voor betalingsverwerking

-Om te voldoen aan de wet

 

 

Retentie van gegevens

 

Locals zal uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.

 

Locals behoudt ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

 

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan – en worden onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

 

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

 

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

 

Locals neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als Locals betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

 

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

 

Onder bepaalde omstandigheden kan Locals worden verplicht om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken indien dit wettelijk vereist is of als gevolg van geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

Wettelijke vereisten

 

Locals kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is :

 

-Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

-Om de rechten of eigendom van Locals te beschermen en verdedigen

-Om mogelijke overtredingen in verband met de service te voorkomen of te onderzoeken

-Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen

-Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

Uw gegevensbeschermingsrechten volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

 

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op gegevensbescherming. Locals streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u het gebruik van uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

 

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u contact met ons op.

 

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 

 

-Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Telkens wanneer dit mogelijk wordt gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering, in het gedeelte met uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neemt u dan contact met ons op om u te helpen.

 

-Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie niet juist of onvolledig is.

 

-Het recht om bezwaar aan te tekenen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

-Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken.

 

-Het recht op dataportabiliteit. U hebt recht op een kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en veelgebruikt formaat.

 

-Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, waarbij Locals heeft vertrouwd op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken.

 

-Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

 

-U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Dienstverleners

 

We kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze service (“Service Providers”) te vergemakkelijken, de Service namens ons te verlenen, servicegerelateerde services te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

 

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.

 

Analytics

 

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

 

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: http: //www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

 

Gedragsremarketing

 

Locals maakt gebruik van remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 

Google AdWords

Google AdWords-remarketingdienst wordt geleverd door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina Instellingen voor Google-advertenties te gaan: http://www.google.com/settings/ads

Google raadt ook aan om de add-on Google Opt-out Browser voor Google Analytics te installeren – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser. Optie-uitbreidingsbrowser van Google Analytics biedt bezoekers de mogelijkheid te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: http: //www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Facebook

Facebook-remarketingdienst wordt geleverd door Facebook Inc.

U kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te bezoeken: https: //www.facebook.com/help/164968693837950

Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https: //www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. Je kunt je ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met uw mobiele apparaatinstellingen.

Ga naar het gegevensbeleid van Facebook: https: //www.facebook.com/privacy/explanationPayments

 

 

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers). Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze derde betalingsverwerkers verstrekt, waarvan het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt bepaald door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden die zijn ingesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige afhandeling van betalingsinformatie. De betalingsverwerkers waarmee we werken, zijn: Paypal en Sisow. Op de sites van desbetreffende verwerkers vind u ook hun privacybeleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

 

 

Veranderingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan bijwerken van dit Privacybeleid. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Neem contact met ons op Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op per e-mail: info@localsamsterdam.com

 

 

 

Schrijf je in voor Locals nieuws
en ontvang
  10 euro korting 
Aanmelden
close-link